Liczba odwiedzin strony: 21570 Osób na stronie: 3
 

Kancelaria notarialna 
Wisława Boć

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 34 poz. 300 - Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 4 marca 2004 r.) Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 1: a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a.  W przypadku pojazdu nabytego na licytacji publicznej, pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, dla których nie można ustalić daty pierwszej rejestracji, warunki techniczne określone w niniejszym rozporządzeniu stosuje się odpowiednio od dnia 1 stycznia roku produkcji pojazdu.", b)  w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1)   "stosowaniu warunków technicznych w zależności od daty zarejestrowania pojazdu po raz pierwszy", rozumie się przez to stosowanie tych warunków odpowiednio do daty pierwszej rejestracji pojazdu, którą jest: a)   data pierwszej rejestracji pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, z zastrzeżeniem lit. b i c, b)   data pierwszej rejestracji za granicą w przypadku pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, c)   data zarejestrowania pojazdu po raz pierwszy podana przez organy Sił Zbrojnych, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Straży Granicznej;";   2)   w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a.  Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do: 1)   pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia...
Monitor Polski 1995 Nr 29 poz. 339 - Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 maja 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich. (M.P. z dnia 19 czerwca 1995 r.) Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344 oraz z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685) zarządza się, co następuje: § 1.  W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Monitor Polski Nr 30, poz. 209) załącznik nr 2, stanowiący wzór wniosku o dotację do podręcznika szkolnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ZAŁĄCZNIK ......................     (wydawca) WNIOSEK o dotację do podręcznika szkolnego Autor ......................................................... Tytuł ......................................................... Charakterystyka podręcznika (przeznaczenie, tematyka, krąg odbiorców) .................................................... ............................................................... Liczba arkuszy wydawniczych ................................... Wysokość nakładu ............................ egzemplarzy ..... Przewidziana cena 1 egzemplarza ............................... Wysokość wnioskowanej dotacji (przewidywanego deficytu) ....... Rok zakończenia produkcji ..................................... ..............      ...........................   .............    (data)             (główny księgowy)             (dyrektor)          Opinia właściwej jednostki organizacyjnej                 ministra...
KRS 0000261030 - JACHT KLUB "GDAŃSK"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
JACHT KLUB "GDAŃSK" INNA OSOBA PRAWNA BĘDĄCA ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO 2006-07-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. JANA PAWŁA II 29C/29 80-462 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 190080394 0000261030
KRS 0000261029 - "S&G" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"S&G" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NADRZECZNA 3F/4 05-552 WÓLKA KOSOWSKA LESZNOWOLA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
113-263-16-66 140658308 0000261029
KRS 0000261028 - "DALVITA GROUP BĄK-NOWAK SP. J." W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"DALVITA GROUP BĄK-NOWAK SP. J." W LIKWIDACJI SP. J. 2006-07-31 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SASANKOWA 6 05-070 SULEJÓWEK SULEJÓWEK MIŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
822-220-34-52 140637536 0000261028
KRS 0000261027 - MONITI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MONITI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DOJAZDOWA 9 43-100 TYCHY M. TYCHY M. TYCHY ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
646-273-34-73 240384530 0000261027
KRS 0000261026 - DALKIA SERVICES SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DALKIA SERVICES SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MYSIA 5 00-496 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 433-17-00 (22) 433-17-01 recepcja@dalkia.com.pl http://www.dalkia.com.pl
NIP: REGON: KRS:
701-002-96-35 140603129 0000261026
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Wrocław HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Kancelaria notarialna Wisława Boć
adwokat dolnośląskieradca prawny dolnośląskiekomornik dolnośląskiesyndyk dolnośląskiekancelaria prawna dolnośląskieprawnik dolnośląskieprawnikReklama